Het Woningabonnement: comfortabel en energiezuinig wonen, maar zonder extra investering.

Wat is het Woningabonnement?

Het Woningabonnement is een initiatief gericht op het energetisch renoveren van bestaande voorraad van particuliere woningen. De maandelijkse kosten van de investeringen zijn gelijk aan de besparing op de maandelijkse energielasten. Het Woningabonnement biedt een integrale oplossing. De consument krijgt een advies geleverd en een derde partij regelt de investering en biedt de garantie dat de getroffen maatregelen werken. De consument betaalt hiervoor een maandelijks bedrag. De consument wordt volledig ontzorgd en gestimuleerd de woning energetisch te renoveren. De consument kan kiezen voor een abonnement van 10, 15 of 20 jaar. In die periode betaalt de consument een vast bedrag per maand in ruil voor de garantie dat de beloofde energiebesparing behaald zal worden.Bekijk de brochure Bekijk de abonnementen Bekijk de aanbieders

Waarom het Woningabonnement?


Meld u aan voor de Woningabonnement Nieuwsbrief

  • Schrijf u in en ontvang drie maal per jaar een nieuwsbrief.

Wat kunt u verwachten?

Het Woningabonnement in een aantal stappen:


De energieadviseur komt bij u langs om uw woning van boven tot onder door te lichten. Hij kijkt naar uw energierekeningen, isolatie, ventilatie, installaties en huishoudelijke apparatuur. Daarnaast spreekt hij samen met u uitvoerig over uw leefpatroon en gewoontes op het gebied van energieverbruik.

Aan de hand van deze resultaten stelt hij een pakket van maatregelen voor u samen. Hierin kan hij uw specifieke wensen meenemen. De energieadviseur stelt een conceptcontract op waarin de verschillende maatregelen, de hoeveelheid bespaarde energie, het maandelijkse abonnementsbedrag en de looptijd vermeld staan. Het maandelijkse abonnementsbedrag, vermeerderd met uw (lagere) energierekening is nagenoeg gelijk aan uw huidige energierekening.

Deze conceptovereenkomst wordt in een tweede afspraak samen met u besproken. Indien u dat wenst kunnen er wijzigingen worden aangebracht. Komt u tot een akkoord, dan komt de energieadviseur voor een derde keer bij u langs om het contract te ondertekenen.
De maatregelen die u binnen het Woningabonnement in uw woning kunt laten uitvoeren, verdelen we in drie categorieën:

• A: het energetisch pakket: dit is een zorgvuldig samengesteld maatregelenpakket, afgestemd op uw situatie. Het is gericht op zoveel mogelijk energie besparen en opwekken. Voorbeelden zijn triple glas, dakisolatie, PV panelen.

• B: het comfortpakket: dit zijn maatregelen die enigszins energie besparen en ook gericht zijn op comfortverbetering. Bijvoorbeeld ventilatie op CO2, airco, klokthermostaat.

• C: het huishoudelijk pakket: hieronder valt bijvoorbeeld de vervanging van uw oude vriezer of koelkast die energie slurpt.

Een ander voorbeeld is het aanbrengen van LED-verlichting. Bovenop de set van basismaatregelen die de energieadviseur voorstelt, is het mogelijk voor extra maatregelen te kiezen. Bijvoorbeeld om nog meer comfort in uw woning aan te brengen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

U kunt ervoor kiezen deze zelf mee te financieren of het abonnement qua looptijd en maandbedrag aan te passen. U doet dit in overleg met de energieadviseur die de gevolgen van uw keuzes direct inzichtelijk maakt. Zo krijgt u uiteindelijk een aanbieding die voor u op maat gemaakt is.

Als u voor financiering van de maatregelen kiest, wordt dit in de aanbieding meegenomen. Dat betekent dat er een kredietovereenkomst wordt aangegaan. Daarop is consumentenbescherming van toepassing, bijvoorbeeld toetsing bij het Bureau kredietregistratie.

Geld lenen kost geld
Na ondertekening van het contract gaat het Woningabonnement in. De aanbieder voert de voorgestelde maatregelen uit en als alles naar wens is, komt de energieadviseur opnieuw langs om de papieren voor oplevering door u te laten tekenen.

Vanaf dat moment start de maandelijkse betaling van het Woningabonnement. Daarnaast start na oplevering de monitoring van uw energieverbruik en energieopwekking. Evenals het onderhoud en de garantie van de uitgevoerde maatregelen.
Maandelijks houdt de aanbieder uw energieverbruik en –opwekking in de gaten. Dit, vanwege de prestatiegarantie die de aanbieder op de genomen maatregelen afgeeft. Deze prestatiegarantie houdt in dat de getroffen maatregelen bij gelijkblijvend gedrag van de deelnemer tot de einddatum van het contract moeten presteren zoals in het contract is afgesproken.

Bij sterke afwijkingen neemt de aanbieder contact met u op om te kijken naar mogelijke oorzaken. Als dit te wijten is aan de werking van de genomen maatregelen, dan treft de aanbieder op zijn kosten extra maatregelen. In andere gevallen kijkt de aanbieder samen met u hoe dit kan worden opgelost. Blijven er sterke afwijkingen en vallen deze niet onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder, dan dient de deelnemer bij te betalen. De hoogte van dit bedrag wordt in nauw overleg met de deelnemer vastgesteld. Wanneer uw verbruiks- en opwekkingsgegevens netjes in de pas lopen met wat verwacht wordt, maakt de aanbieder jaarlijks, na de jaarafrekening, de balans op.

Na elke vijf jaar neemt de aanbieder de situatie opnieuw met u door en bekijkt hij of de maatregelen nog voldoen. Na afloop van het abonnement vervallen uw kosten voor het abonnement en hebt u de lusten van een lage energierekening en een comfortabele woning.
Er zijn twee voorwaarden voor deelname aan het Woningabonnement:

• U dient zelf eigenaar te zijn van de betreffende woning.
• Het is van belang dat u de afgelopen drie maanden de betalingsverplichtingen bent nagekomen van uw energieleverancier.
• Als u voor financiering van de maatregelen kiest, wordt dit in de aanbieding meegenomen. Dat betekent dat er een kredietovereenkomst wordt aangegaan. Daarop is consumentenbescherming van toepassing, bijvoorbeeld toetsing bij het Bureau kredietregistratie.

Geld lenen kost geld

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer informatie of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek?
Neem dan contact op met een Woningabonnement aanbieder.

Keurmerk Woningabonnement

Op dit moment wordt er gewerkt aan het oprichten van een stichting Woningabonnement. Onderdeel van de stichting is de ontwikkeling van het keurmerk Woningabonnement. Het keurmerk zal voorwaarden bevatten waaraan een aanbieder moet voldoen die het Woningabonnement aanbiedt. Het keurmerk geeft inzicht in de dienst Woningabonnement en biedt enerzijds zekerheid naar de consument anderzijds naar betrokken aanbieders en financiers.